fbpx
Selecteer een pagina

TROTS zijn wij op het verschijnen van ons boek Lean in de logistiek! De reis om tot het boek te komen was een bijzondere ervaring en we zijn heel blij met het resultaat.

Het boek is geschreven om zoveel mogelijk mensen te inspireren om met lean aan de slag te gaan. Het boek is een praktische handleiding met een stuk theorie, onze aanpak en een praktijkcasus voor bol.com.

Onze aanpak noemen wij de TROTS-aanpak. TROTS staat voor Toewerken naar Resultaten op Operationeel, Tactisch en Strategisch niveau. Dit is de aanpak die wij in het boek beschrijven om te bouwen aan een lean topcultuur.

De implementatie van lean op operationeel niveau houdt het creëren van stabiliteit in. Dit is nodig als basis voor verdere verbetering.  Op tactisch niveau ga je aan de slag met procesverbetering. Hierbij betrek je alle betrokken functies in het proces dat je wilt verbeteren. Op strategisch niveau brengt lean een verandering van leiderschap met zich mee. Het is van belang dat het management hier bewust voor kiest en weet wat van hen verwacht wordt.

De TROTS-aanpak dankt zijn naam aan het gevoel dat het geeft als je met je team verbeteringen doorvoert. De resultaten die op die manier ontstaan, geven een gevoel van trots. Dit geldt voor iedereen in de organisatie, op alle niveaus. De TROTS-aanpak zorgt voor groei van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers en voor groei van hun betrokkenheid bij het bedrijf, de klanten en de processen.

Hoe implementeer je lean op operationeel niveau?

Werkplekoptimalisatie met behulp van de 5S me-thode is dé aanpak om op de werkvloer draagvlak te creëren. Het is een eenvoudige aanpak waaraan iedereen kan meedoen en waarmee je heel snel een aantal dingen kan aanpakken waar de mensen in de organisatie last van hebben. Voorbeelden hiervan zijn: het zoeken naar hulpmiddelen, het mispakken op verbruiksmaterialen, wachten op informatie, onduidelijke afspraken over werkmethoden, gevoel van oneerlijke verdeling van werk-zaamheden. Het zijn altijd dezelfde mensen die de werkplekken netjes en georganiseerd houden.

Luisteren naar de medewerkers is de sleutel. Door goed te luisteren waar medewerkers tegenaan lopen en dit direct gezamenlijk aan te pakken, ontstaat draagvlak en wordt het verder verbeteren leuk en gezien als een uitdaging. Communicatie over vorderingen en het vieren van successen op de werkvloer is cruciaal voor het succesvol implementeren van lean op operationeel niveau.

Hoe implementeer je lean op operationeel niveau?

Op tactisch niveau ga je aan de slag met procesverbetering. Value Stream Mapping is de basistool waarmee je op tactisch niveau aan de slag gaat. Het in kaart brengen van de waardestroom geeft inzicht in de waarde toevoegende en niet waarde toevoegende activiteiten. Door dit met een team te doen, waarin je de verschillende functionarissen in het proces dat je in kaart brengt betrekt, creëer je draagvlak, kennis van het proces en begrip voor elkaar. Meestal is een functionaris niet goed op de hoogte van alle activiteiten in het hele proces en weet hij niet welke effecten zijn taken hebben op het eindresultaat. Of belangrijker, wat de effecten zijn van eventuele fouten. De methode VSM is zeer krachtig om inzicht te krijgen in de mate van verspilling in een proces of, positief geformuleerd, de mate van kansen voor verbetering. Het maken van filmpjes en het presenteren van de bevindingen aan het management en de rest van de organisatie helpt om draagvlak buiten het betrokken team te creëren en anderen te inspireren om ook met lean management aan de slag te gaan.

Hoe implementeer je lean op strategisch niveau?

Voordat je op de andere niveaus begint met de implementatie van lean management is het nood-zakelijk de betrokkenheid van het management te toetsen. Zonder support van het management lukt het niet om lean succesvol te implementeren. Support van het management betekent het faciliteren van de medewerkers. In de praktijk betekent dit het beschikbaar stellen van middelen om ideeën tot resultaat te brengen en om de werkplekorganisatie te verbeteren. Dit kan een investering in geld of tijd zijn. Ook hier gaan de lasten voor de baten. De zichtbare betrokkenheid van het management op de werkvloer helpt bij het succesvol implementeren van lean. Op strategisch niveau werk je aan faciliterend leiderschap, coaching en continue verbetering.

 

Wil je zelf met de TROTS-aanpak aan de slag?

Bestel dan het boek en lees alles over de aanpak.

Share This